Cele Fundacji

1. Fundacja zamierza angażować się i wspomagać badania świadectwdziedzictwa kultury na szwedzkim Pomorzu i rozpowszechniać wiedzę o tym.

 Wraz z jednoczeniem się Europy rośnie znaczenie wiedzy o powiązaniach kulturowych ma obszarze przybałtyckim. Solidna wiedza o historycznych i kulturowyh wspólnych powiązaniach może wywrzeć pozytywny wpływ na tworzenie ponad państwowego regionu europejskiego.

Dlatego konieczne jest wspieranie badań i wymiany doświadczeń naukowych. Wyniki badań    należy udostępnić szerokiej publiczności poprzez organizowanie odczytów, wystaw i     publikacje.

2. Fundacja chce przyczynić się do utzrymania i użytkowania świadetw dziedzictwa kultury na szwedzkim Pomorzu.                                                                                                                         

Obecny stan zabytków architektury, tyc w miastach, jak i w rejonach wiejskich nie odpowiada ich znaczeniu. Dotyczy to zarówno pałaców, parków, osiedli, budowli sakralnych i fortyfikacji, jak i domów mieszczańskich i innych zabudowań świeckich. Ten wielki kapitał kulturowy jest niewykorzystany i jego trwałość zagrożona.

3. Fundacja chce wnieść wkład w tworzenie europejskiego społeczeństwa obywatelskiego poprzez wykorzystanie wspólnego dziedzictwa kulturowego na dawnym szwedzkim Pomorzu łączącym na obszarze przybałtyckim takie kraje, jak Niemcy, Szwecję i Polskę.

4. Fundacja pragnie pobudzić do ofiarodawstwa, wspomagania szczególnie obywatelek i obywateli Kraju Federalnych Niemiec, Królestwa Szwecji i Rzeczpospolitej Polski.

Można angażować się w następujący sposób:

Do urzeczywistnienia celów fundacji konieczne jest w wysokim stopniu osobiste zaangażowanie i środki finansowe.

Darowizny jednorazowe wynoszą minimum 500 euro.

Albo prosimy zostać członkiem (składka roczna minimum 20 euro).

^ na góre

 Deutsch  Svenska  Polska

Die Stiftungsvereinbarung im PDF-Format [53kb] zum download.
 Stiftungsvereinbarung öffnen