Cele

Towarzystwo Popierania Szwedziego Dziedzictwa Kultury pragnie przywołać do szerokiej świadomości społeczeństwa czasy szwedzkie na terenach na północ od rzeki Peene w okresie od wylądowania wojsk Gustawa II Adolfa w 1630 r. aż do przekazania tych prowincji Prusom na mocy Kongresu Wiedeńskiego w 1815 r. Do zabytków z czasów szwedzkich należą pałace, dwory, parki, budynki urzędów administracyjnych, domy mieszczańskie oraz bogato wyposażone kościoły.

Wokół murów miejskich i ważnych punktów strategicznych powstały w tym okresie licznych działań wojennych potężne wały i szańce obronne. W XIX w. zostały one rozbrojone i na ich miejscu częściowo założono parki, inne zaś zarosły dziko i dzisiaj prawie nie można ich rozpoznać. Towarzystwo i Fundacja chciałyby zająć się szczególnie tymi zapomnianymi pomnikami kultury.

Zabytki budownictwa z czasów szwedzkich

  • Budynek główny Greifswaldzkiego Uniwersytetu ze swoją słynną aulą (dawniej biblioteką) wzniesiony w latach 1747 – 50 według planów Andreasa Mayera.
  • Komendatura pałacu Meyerfeldta w Stralsundzie.
  • Pałac Griebenow
  • Budynek dworu w Nehringen
  • Pałac Spycker ze sztukaterią na sufitach na Rugii Carla Gustava Wrangelsa
  • Dom o konstrukcj pruskiego muru w Nowym Warpnie z 1697 r
  • Szlachecki klasztor dla panienek w Barth założony przez króla szwedzkiego Fryderyka I i jego małżonkę

oraz wiele innych mniej znanych budynków i zabudowań i parków, które znajdują się w katastrofalnym stanie.

Towarzystwo Popierania Szwedzkiego Dziedzictwa Kultury na Pomorzu propaguje wiedzę o historii tych obiektów poprzez odczyty, oprowadzanie i zajmuje się fachową konserwacją zabytków. Naczelnym zadaniem Towarzystwa jest inwentaryzacja dziedzictwa kultury z czasów szwedzkich. Inwentaryzacja jest warunkiem ujęcia wszystkich zabytków między innymi dla celów turystycznych, aby w ten sposób przyczynić się do możliwości przeżycia historii w oryginalnych miejscach. W 2007 r. odbyła się pierwsza konferencja robocza poświęcona temu tematowi.

Towarzystwo współpracuje z Krajowym Urzędem Kultury i Konserwacji Zabytków Mecklrnburg-Vorpommern, Instytutem Nordystyki Uniwersytetu im. Ernsta Moritza Arndta w Greifswaldzie oraz Królewską Wyższą Szkołą Sztuki w Sztokholmie.

Wraz z wiedzą o zabytkach i znajomością ich historii rośnie utożsamianie się i angażowania się

 z naszym regionem przygranicznym. Wspólna historia jest podstawą do budowania wspólnej przyszłości w regionie przybałtyckim.
^ na góre

 Deutsch  Svenska  Polska